THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thông tin văn bản số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Số/ Ký hiệu 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành 04/22/2015
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Chuyên ngành Liên tịch
Trích yếu
Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Bài Viết Liên Quan