Thông báo giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1145/QĐ-BKHCN ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN.

2. Hồ sơ đăng ký giao trực tiếp (1bộ hồ sơ gốc +12 bộ photo) được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên và thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Thông tư số 08 /2016/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 và Thông tư liên tịch số 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

4. Nơi nhận Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Phòng 207, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 04.39440344.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 ngày 26/5/2017.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1145/QĐ-BKHCN

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Bài Viết Liên Quan