Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2016

Kính gửi:

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước;

– Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

– Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 2075), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình, chi tiết được đăng tải tại Tệp đính kèm:

Công văn số 781 /BKHCN-PTTT (Bản .doc)

Công văn số 781 /BKHCN-PTTT (Bản .pdf)

Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Bài Viết Liên Quan