THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, Hội thảo, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ và Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã ký thỏa thuận hợp tác về phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

          Trong hai ngày 14-15/11/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ, Triển lãm và hội thảo quốc tế về thương mại hóa công nghệ.

          Chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ có ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ KH&CN, Lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Lãnh đạo Cục công tác phía Nam; có sự tham dự của lãnh đạo Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ và lãnh đạo các sở KH&CN. Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã báo cáo công tác quản lý nhà nước về phát triển thị trường KH&CN, lãnh đạo các sở khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh báo cáo về hoạt động phát triển thị trường KH&CN ở địa phương. Công tác quản lý nhà nước về phát triển thị trường KH&CN được các báo cáo khẳng định bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, thị trường KH&CN được thúc đẩy, phát triển, tạo được vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh. Các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian công nghệ ở quy mô quốc gia, vùng, địa phương đã góp phần quan trọng thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ, gia tăng số lượng và giá trị các giao dịch công nghệ trên thị trường.

          Hội thảo, triển lãm quốc tế về thương mại hóa công nghệ do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng chủ trì, có sự tham gia và báo cáo tham luận của Ông Neill James – Phó Tổng lãnh sự Sứ quán Anh tại TP. HCM, Ông Masakazu Naito – Chuyên gia từ JICA, Ông Han Kuk Sang – Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý & Đầu tư HK M&I, đại diện các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; có sự tham dự của lãnh đạo các sở khoa học và công nghệ, các tổ chức KH&CN, các trường, viện. Một số báo cáo chính đã trình bày tại Hội thảo:Hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo  Bộ KH&CN (Việt Nam) và Quỹ Newton (Vương quốc Anh), Tổng quan về Thương mại hóa công nghệ ở Nhật Bản và những gợi ý cho Việt Nam, Hợp tác Phát triển công nghệ giữa Việt Nam – Hàn Quốc,  Thực trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, sáng chế tại Việt Nam và kiến nghị giải pháp, Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Việt Nam và kinh nghiệm thế giới. Đây là dịp để chia sẻ, thảo luận những kinh nghiệm về thương mại hóa kết quả nghiên cứu, công nghệ, sáng kiến giữa các quốc gia, các nhà khoa học, nhà quản lý. Bên cạnh đó, là dịp tham quan các mô hình sản xuất, sáng kiến, công nghệ tiên tiến của các nhà sản xuất, nhà sáng chế, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tạo sự liên kết giữa các nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp.