Sự kiện Hebronstar H-Camp Việt Nam mở đơn đăng ký

Sự kiện Hebronstar H-Camp Việt Nam mở đơn đăng ký

Hebronstar Ventures (HV) là đầu quỹ đầu tư của Hàm Quốc cung cấp chương trình tăng tốc khởi nghiệp H-Camp. Hebronstar đã khởi động chương trình tăng tốc khởi nghiệp từ năm 2015 với sự tham gia của 11 nhóm khởi nghiệp tại Seoul và đang tiếp tục mở rộng mô hình này để hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) hơn nữa.

H-Camp Việt Nam không chỉ là một chương trình tăng tốc khởi nghiệp mà còn là nơi kết nối mạng lưới khởi nghiệp tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới, mang đến cơ hội thu hút đầu tư và kết nối kinh doanh trong và ngoài nước cho các DNKN.

Tham gia H-Camp tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhóm khởi nghiệp sẽ có cơ hội:

  • Kết nối với cộng đồng khởi nghiệp quy mô quốc tế
  • Được các huấn luyện viên khởi nghiệp có kinh nghiệm hướng dẫn 1-1
  • Được nhận vốn mồi từ 8.500 – 40.000 USD từ các nhà đầu tư (chủ yếu trong khu vực ASEAN) sau khi tốt nghiệp

Yêu cầu:

  • DNKN (thành lập dưới 5 năm) sẵn sàng mở rộng kinh doanh sang khu vực ASEAN
  • DNKN mong muốn hướng đến thị trường toàn cầu và có khả năng pitch (thuyết trình gọi vốn) bằng tiếng Anh để thu hút đầu tư toàn cầu

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hạn hồ sơ: từ ngày 02/01/2016 đến ngày 22/01/2016

Cách thức ứng tuyển: đăng ký tại  www.hebronstarac.com

Hoặc liên hệ qua email:  accelerator@hebronstar.com

Bài Viết Liên Quan