KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Để thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại khu vực Nam Bộ, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (thuộc Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN) phối hợp Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN) tổ chức khóa đào tạo kiến thức cơ bản về thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho các nhà khoa học, nhà sáng chế tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm 2016. Khóa học qui tụ 25 học viên từ 10 tổ chức là các trường đại học, viện/trung tâm nghiên cứu và các công ty.

Ông Nguyễn Văn Trúc giới thiệu về Khóa đào tạo