Hội nghị tập huấn về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại tỉnh Quảng Ninh

Ngày 02/8/2017, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự hội nghị có đại diện: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, đại diện các Sở, ban, ngành và các doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tiềm năng thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc, Ông Tạ Duy Thịnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh chào mừng các đại biểu đến dự, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống doanh nghiệp KH&CN trong định hướng phát triển của tỉnh Quảng Ninh. Hiện nay, cả tỉnh Quảng Ninh có 10 doanh nghiệp KH&CN và nhiều doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp KH&CN. Qua hội nghị này sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp nhận đầy đủ thông tin về các chính sách ưu đãi của Nhà nước cho doanh nghiệp KH&CN. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp KH&CN, tỉnh đã ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, mục tiêu đến năm 2020 thành lập 80 doanh nghiệp KH&CN.

Tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng đã báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động và phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN cả nước hiện nay, cũng như sự cần thiết phát triển doanh nghiệp KH&CN thông qua hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tiếp đó, ông Đào Quang Thủy, Trưởng phòng Ươm tạo và Phát triển doanh nghiệp KH&CN đã trình bày quy trình, thủ tục, điều kiện thành lập doanh nghiệp KH&CN; các bước thực hiện đánh giá kết quả KH&CN ngoài ngân sách Nhà nước để chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; các bước giao kết quả nghiên cứu KH&CN thuộc ngân sách Nhà nước để chứng nhận doanh nghiệp KH&CN; thực trạng thành lập và hoạt động các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

QN

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN trao đổi tại hội nghị

Hội nghị là diễn đàn để các doanh nghiệp, các Sở, ban ngành địa phương trao đổi những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách về doanh nghiệp KH&CN, từ đó giúp Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN có cơ sở tổng hợp, báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ để có giải pháp điều chỉnh kịp thời cơ chế chính sách trong thời gian tới, từ đó góp phần thực hiện mục tiêu đạt 5000 doanh nghiệp KH&CN đến năm 2020 trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012.

Bài Viết Liên Quan