Hỗ trợ hơn 750.000 EUR ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Theo Bộ khoa học và công nghệ (KHCN), Ban Quản lý Dự án hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án. Thông qua việc ký kết này, Dự án BIPP sẽ triển khai các hoạt động tập trung vào việc hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp (KHCN) và thí điểm vận hành quỹ hỗ trợ cho hoạt động ươm tạo, góp phần phát triển lực lượng doanh nghiệp KHCN có năng lực đổi mới, sáng tạo cao.

Tham dự Kễ ký kết có ông Alain Devaux, đại diện thường trú của Cơ quan phát triển Bỉ (BTC) tại Việt Nam; Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Văn Tùng; ông Trần Đắc Hiến, Giám đốc Ban Quản lý Dự án BIPP; đại diện các đơn vị thụ hưởng thuộc Bộ KHCN đó là Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm – Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN – Viện Ứng dụng Công nghệ và Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ – Đại học Bách khoa TPHCM, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở KHCN Hà Nội.

Cụ thể, BIPP đã ký 3 hợp đồng tài trợ với: Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm (SATI-TECH) trị giá 495.000 EUR thực hiện việc triển khai Quỹ InnoFund nhằm đẩy khoa học kinh doanh và đổi mới công nghệ và hỗ trợ tổ chức; Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ – Viện Ứng dụng Công nghệ (NTBIC) trị giá 170,000 EUR thực hiện triển khai các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KHCN tại Hà Nội; Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ – Đại học Bách khoa TPHCM (HCMUT-TBI) trị giá 100.000 EUR thực hiện triển khai các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KHCN tại TPHCM.

ảnh 1
Đại diện BTC và Dự án BIPP ký kết hợp tác với Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ – Đại học Bách khoa TPHCM

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả ban đầu đạt được của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án BIPP  thời gian qua. Thông qua việc ký kết hợp đồng tài trợ này, Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ mong muốn các đơn vị nhận sự hỗ trợ của Dự án BIPP sẽ tập trung công sức, trí tuệ triển khai đúng tiến độ, theo đúng mục tiêu, nội dung đã được Dự án BIPP hỗ trợ. Từ kết quả của các hoạt động của SATI-TECH, NTBIC và HCMUT-TBI sẽ là nhân tố để nhân rộng, tạo điều kiện ươm tạo ra nhiều doanh nghiệp KHCN cũng như sẽ xây dựng các nội dung về hệ thống chính sách cho phát triển hệ thống doanh nghiệp KHCN tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng bày tỏ hi vọng Dự án sẽ có sự tham gia, hỗ trợ vào định hướng phát triển đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Alain Devaux cảm ơn sự hỗ trợ cũng như tầm nhìn phát triển dự án. Ông bày tỏ hi vọng sự hỗ trợ từ phía Bỉ sẽ giúp nâng cao nhận thức về các thực tiễn tốt nhất trong chuyển giao công nghệ, đổi mới và ươm tạo các doanh nghiệp KHCN. Sự hỗ trợ từ phía Bỉ sẽ hỗ trợ Bộ KHCN trong việc thúc đẩy sáng tạo trong ươm tạo doanh nghiệp KHCN nhằm xác định các thực tiễn và bài học kinh nghiệm có thể đưa vào quá trình xây dựng, phát triển chính sách ươm tạo. Thông qua sự hỗ trợ này sẽ cải thiện khung pháp lý và quy định sẽ khuyến khích việc thành lập và vận hành các trung tâm ươm tạo cũng như các doanh nghiệp KHCN, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thị trường quốc tế.

Dự án BIPP với mục tiêu hỗ trợ Bộ KHCN xây dựng một môi trường tích cực cho các doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ dựa trên việc cải thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế thiết lập và vận hành các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN nhằm đẩy mạnh phát triển khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Dự án BIPP hợp tác cùng nhiều đơn vị, tổ chức trong nước từ các viện nghiên cứu, các trường đại học kỹ thuật, các cơ quan chủ quản, các đối tượng thuốc khối tư nhân, và các đơn vị có liên quan trong Bộ KHCN. Dự án được triển khai bởi Ban Quản lý Dự án tại Hà Nội, tập hợp đội ngũ nhân sự trong nước và quốc tế dày dặn kinh nghiệm.

Bài Viết Liên Quan