Giới thiệu

Thủ Tướng phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020

Ngày 8/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.

images

Theo đó, mục tiêu của Chương trình là: