Công ty TNHH MTV Thoát nước & Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty Busadco thành lập ngày 18/6/2003 theo quyết định số 5884/QĐ-UB của UBND tỉnh BR-VT và được chuyển thành Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 2465/QĐ-UB ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh BR-VT. Busadco được công nhận là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tại Giấy chứng nhận số 01/DNKHCN ngày 13/4/2009 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh BR-VT.

Busadco là Doanh nghiệp khoa học & công nghệ đầu tiên của cả nước với cơ cấu tổ chức là Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên, tổ chức theo mô hình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và  kiểm soát viên, gồm: Ban Tổng Giám đốc; 20 đầu mối trực thuộc, 02 Công ty con, 05 Chi nhánh, 06 phòng chức năng và 07 Ban quản lý dự án. Tổng số CB – CNV của Công ty đến thời điểm 31/12/2015: 661 người, trong đó có 207 kỹ sư và cử nhân chuyên ngành, 20 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR – VT (BUSADCO) là một Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích theo mô hình Công ty Mẹ – công ty Con được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận là doanh nghiệp Khoa học Công nghệ.

Trụ sở chính:

Địa chỉSố 06, đường 3/2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064.3853125;                Fax: 064.3511385.

Website: www.busadco.com.vn.      Email: busadco@hcm.vnn.vn

 

Quá trình thành lập:

–   Thành lập ngày 18/6/2003, Quyết định số 5884/QĐ-UB của UBND tỉnh BR-VT

–   Chuyển thành Công ty TNHH một thành viên, Quyết định số 2465/QĐ-UB ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

–    Là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Giấy chứng nhận số 01/DNKHCN ngày 13/4/2009 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Những đặc điểm chính 

–  Là Doanh nghiệp khoa học & công nghệ đầu tiên của cả nước;

–  Cơ cấu tổ chức: Là Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên, tổ chức theo mô hình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và  kiểm soát viên, gồm: Ban Tổng Giám đốc; 20 đầu mối trực thuộc, 02 Công ty con, 05 Chi nhánh, 06 phòng chức năng và 07 Ban quản lý dự án.

– Tổng số CB – CNV của Công ty đến thời điểm 31/12/2015: 661 người, trong đó có 207 kỹ sư và cử nhân chuyên ngành, 20 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.

Chức năng hoạt động 

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR – VT (BUSADCO) là một Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích theo mô hình Công ty Mẹ – công ty Con. Được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận là doanh nghiệp Khoa học Công nghệ. Có 05 lĩnh vực hoạt động bao gồm:

– Hoạt động công ích trong lĩnh vực thoát nước đô thị;

– Dịch vụ Tư vấn Xây dựng tổng hợp và Dịch vụ môi trường, thương mại.

– Thi công Xây lắp các công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật đô thị;

– Đầu tư phát triển Dự án đa ngành, đa lĩnh vực;

– Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ;

 

Hoạt động công ích:

–  Làm chủ đầu tư, xây dựng các công trình thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn và các công trình khác từ nguồn vốn ngân sách do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao;

– Quản lý các nguồn vốn ODA do UBND tỉnh BR-VT giao để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh;

–  Quản lý khai thác sử dụng hệ thống các hồ điều hồ, điều tiết, kênh, mương đê bao, các cống ngăn triều phục vụ yêu cầu thóat nước đô thị;

–  Duy tu, duy trì, bảo vệ, vận hành hệ thống thóat nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

– Kiểm soát các nguồn xả từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan đơn vị đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị.

– Quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng hệ thống thóat nước mưa, thóat nước thải theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Dịch vụ:

–  Tư vấn: điều tra. Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, nước thải, chất thải. Lập dự án đầu tư xây dựng. Đánh giá tác động môi trường. Kiểm định chất lượng công trình. Quản lý dự án các công trình xây dựng. Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng. Thẩm tra dự toán. Thẩm tra thiết kế. Lập hồ sơ mời thầu. Giám sát thi công các công trình xây dựng. Kiểm toán công trình. Kiểm toán kế toán. Đánh giá công trình. Đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành nước và vệ sinh môi trường. Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thiết bị phụ tùng ngành nước và vệ sinh môi trường.

–  Đấu nối hệ thống thoát nước cục bộ vào hệ thống thoát nước chung.

–  Bao tiêu trọn gói hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường và hút hầm vệ sinh cho các tổ chức và hộ gia đình.

–  Thu gom, chuyên chở các loại chất thải sinh hoạt đô thị và công nghiệp.

–  Kinh doanh vật liệu xây dựng, các thiết bị, phụ tùng ngành nước và vệ sinh môi trường.

 

 Nhận thầu thi công xây lắp:

–  Các loại công trình chuyên ngành cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường;

–  Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình điện dưới 35KV;

–  Các công trình nạo vét sông, hồ, bến cảng;

–  Các công trình nông lâm thủy;

–  Các công trình cầu, đường giao thông vận tải;

–  Các công trình hoa viên.

 

 Đầu tư và phát triển:

–  Hệ thống xử lý nước thải, các chất thải rắn.

–  Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

–  Kinh doanh: bất động sản, du lịch, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, phát triển nhà ở, chứng khoán;

Sản xuất và phân phối nước sạch đô thị, nông thôn.

–  Khai thác tài nguyên đất, nước, cát, đá;

–  Đầu tư, liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần.

 

Nghiên cứu khoa học:

–  Nghiên cứu ứng dụng các công trình khoa học, công nghệ bảo vệ môi trường.

–  Hợp tác với các tổ chức và các nhà khoa học trong ..và ngoài nước trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

–  Cung cấp hoặc chuyển giao công nghệ các sản phẩm khoa học.

–  Hợp tác đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành nước và vệ sinh môi trường; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thiết bị phụ tùng ngành nước và vệ sinh môi trường; Kiểm định chất lượng các công trình khoa học.

Bài Viết Liên Quan