Sản phẩm KHCN tiềm năng

  • MỘT SỐ PHÓNG SỰ VỀ CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIỀM NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA

    MỘT SỐ PHÓNG SỰ VỀ CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIỀM NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA

    MỘT SỐ PHÓNG SỰ VỀ CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIỀM NĂNG THƯƠNG MẠI HÓA   STT Tên sản phẩm Link xem trực tiếp 1 Thiết bị xử lý nước thải MGB phát triển từ công nghệ JOSAKO Nhật Bản XEM 2 Công nghệ Nano bạc sản xuất hàng tiêu dùng XEM 3 Công nghệ phụ gia bê tông dẻo XEM 4 Công nghệ xử lý rác thải theo công nghệ lò đốt rác thải sinh hoạt có thu hồi nhiệt XEM 5 Công nghệ Lò đốt rác LOSIHO quy mô cấp xã XEM 6 Máy phân