2016

  • DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2016

    DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2016

    STT TÊN CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC Link 1 Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng tài liệu DOIT - Document Improvement Tool Xem 2 Hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocPro Xem 3 Bộ Kit thử và phương pháp xác định nhanh amoni trong các nguồn nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống Xem 4 Máy phát tín hiệu mã kiểm soát không lưu Xem 5 Viên hoàn giọt chứa tinh chất đan sâm, tam thất VNUBotimax Xem 6 Sản phẩm Vi mạch mã hoá tín hiệu video VENGME