Bài báo - Báo cáo KH

 • DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2017

  DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2017

  STT TÊN CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC Link 1 Một số phương thức thương mại hóa và chuyển giao sản phẩm KH&CN của các trường đại học trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam Xem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 • DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2016

  DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2016

  STT TÊN CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC Link 1 Hệ thống hỗ trợ nâng cao chất lượng tài liệu DOIT - Document Improvement Tool Xem 2 Hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocPro Xem 3 Bộ Kit thử và phương pháp xác định nhanh amoni trong các nguồn nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống Xem 4 Máy phát tín hiệu mã kiểm soát không lưu Xem 5 Viên hoàn giọt chứa tinh chất đan sâm, tam thất VNUBotimax Xem 6 Sản phẩm Vi mạch mã hoá tín hiệu video VENGME

 • DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2015

  DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2015

  DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO, BÁO CÁO KHCN 2015 STT Tên bài báo Ghi chú 1 Những quy tắc cơ bản trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Việt Nam  Xem 2 Thực trạng thị trường công nghệ ở Việt Nam – Những giải pháp nhằm phát triển thị trường công nghệ ở Việt Nam  Xem 3 Thị trường KHCN Cần phát triển nhiều mô hình trung gian mới  Xem 4 Thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu nhằm thương mại hóa và phát triển đưa vào